شبی با علی حاتمی
همزمان با سالگرد درگذشت علی حاتمی، پنجمین برنامه از سلسله شب های ایرانشهر با عنوان «شبی با علی حاتمی» پنجشنبه 14 آذر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
  Next