دستان خیال پرداز
نمایشگاه صنایع دستی «دستان خیال پرداز» عصر پنجشنبه 14 آذر با حضور «محمد علی نجفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، «احمد مسجد جامعی» رئیس شورای شهر تهران، «بهمن نامور مطلق» معاون صنایع دستی و ههرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و «مجید سرسنگی» مدیرعامل خانه هنرمندان در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.