شش قرن و شش سال
فیلم مستند «شش قرن و شش سال» ساخته «مجتبی میرطهماسب» که به زندگی موسیقیدان بزرگ ایرانی «عبدالقادر مراغه ای» می پردازد، دوشنبه 6 آبان در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد.
  Next