نمایش دش من
نمایش «دش من» به کارگردانی ابراهیم گله دار زاده ساعت 19:30 در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.