نمایش «سنگ در جیب هایش»
نمایش «سنگ در جیب هایش» به کارگردانی پارسا پیروزفر ساعت 19:30 در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.