شبی با سهراب سپهری
چهارمین برنامه از «شب های ایرانشهر» با عنوان «شبی با سهراب سپهری» پنجشنبه 18 مهر در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.