نشست خبری جشنواره فرهنگی کره جنوبی در خانه هنرمندان ایران