نشست خبری
نخستین نشست خبری «مجید رجبی معمار» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران یک شنبه 11 بهمن در محل این خانه برگزار شد.
  Next