هما روستا
پیکر زنده یاد هما روستا سه‌شنبه 14 مهر از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت بهشت زهرا تشییع شد. در این مراسم چهره‌هایی هم‌چون بهمن فرمان‌آر‌ا‌، محمد سریر، رضا کیانیان، پوری بنایی‌، رخشان بنی‌اعتماد، ابراهیم حقیقی، عنایت بخشی، افسانه چهره‌آزاد‌، لیلی رشیدی، آتش تقی‌پور‌، ایرج راد، افسانه بایگان، ابوالحسن مختاباد، فاطمه هاشمی، پرویز پورحسینی‌، فرشته طائرپور، منوچهر شاهسواری‌، علی دهکردی‌، مسعود فروتن‌، پریسا مقتدی‌، شکرخدا گودرزی‌، نوید محمدزاده،‌ الهام کردا، سعید چنگیزیان،‌ منیژه محامدی، علیرضا تابش، محمدحسن
  Next