هفته فرهنگی ترکیه
مراسم افتتاحیه هفته فرهنگ و هنر ترکیه، همزمان با افتتاح دو نمایشگاه خوشنویسی و عکس از هنرمندان این کشور، جمعه 10 مهر، در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم دکتر مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، شامیل اوچال، مدیر موسسه یونس امره ترکیه در تهران، دکتر احمد محیط طباطبایی، مشاور رئیس پژوهشگاه میراث‌ فرهنگی و مسئول کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم)، درویش زاعیم از کارگردان شهیر ترکیه‌، آیدین کوسه از خوش‌نویسان برجسته ترکیه، ایحسان کابیل از منتقدان بنام سینمای ترکیه، سلیم
  Next