ضیافت افطاری
ضیافت افطاری خانه هنرمندان ایران با حضور «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران در جمع هنرمندان دوشنبه 1 تیر در باغ نگارستان برگزار شد.
  Next