ارکستر فرهنگی تهران
ارکستر فرهنگی شهر تهران (فیلهارمونیک) به رهبری نادر مشایخی و به همت خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد و 29 و 30 دی ماه در تماشاخانه ایرانشهر به اجرای برنامه پرداخت.