رونمایی تمبر خانه هنرمندان ایران
مراسم رونمایی از تمبر خانه هنرمندان ایران یکشنبه 14 دی با حضور رئیس و اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مدیرعامل شرکت پست، رئیس موزه ارتباطات، عضو شورای اسلامی شهر تهران و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در موزه ارتباطات ایران برگزار شد.
  Next