بازدید سفرای کشورهای اسکاندیناوی از خانه هنرمندان ایران
سفرای کشورهای فنلاند و نروژ و معاون نمایندگی دانمارک در ایران ضمن بازدید از خانه هنرمندان ایران با دکتر مجید سرسنگی مدیرعامل این خانه به گفت و گو پرداختند.