نمایشگاه سالانه انجمن نقاشان ایران
در این نمایشگاه از میان ۵۰۰ اثر ارسالی، حدود ۲۰۰ اثر به انتخاب «ایرج اسکندری»، «حسین ذابحی» و «آریا شکوهی‌اقبال» روی دیوار گالری‌های خانه هنرمندان ایران رفته است.
  Next