شب اول خمسه
نخستین شب از سوگواره نمایشی و آیین‌های مذهبی خمسه با پرده‌خوانی «عاشق حسین (ع)» توسط مرشد محسن میرزاعلی و پرده‌خوانی «به میدان رفتن حسین بن علی(ع)» توسط ابوالفضل ورمزیار 20 آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار ‌شد.