پروین اعتصامی
آیین افتتاحیه هشتمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی پروین اعتصامی دوشنبه 28 مهر در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
  Next