دیدار شهردار با هنرمندان
ضیافت افطاری شهردار تهران با هنرمندان دوشنبه 30 تیرماه در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
  Next