اختتامیه جشنواره عکس خلیج فارس
مراسم اختتامیه جشنواره عکس خلیج فارس، پنج شنبه 5 تیر با حضور «عظیم بابایی» شهردار منطقه 6 تهران، «شهرام گیل آبادی» رئیس مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری تهران و «مجید سرسنگی» مدیرعامل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.