اختتامیه جشنواره «نشانه‌نوشته پیامبر اکرم»
مراسم اختتامیه جشنواره «نشانه‌نوشته پیامبر اکرم» عصر روز دوشنبه 5 خرداد در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.