خاتمی در خانه
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق کشورمان چهارشنبه 31 اردیبهشت با حضور در خانه هنرمندان ایران در مراسم پایانی معرفی برترین موزه های کشور شرکت کرد.