تشییع پیکر حسین پرتوی
پیکر «عبدالحسین پرتوی» عکاس نامدار مطبوعات صبح سه شنبه 30 اردیبهشت از مقابل خانه هنرمندان ایران تشییع شد.