مراسم یادبود استاد"محمود جوادی پور"
مراسم یاد بود استاد زنده‌یاد «محمود جوادی‌پور» عصر چهارشنبه 6 دی، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.