جشن کارگاه آزاد فیلم
جشن اختتامیه هفتمین دوره کارگاه آزاد فیلم 22 اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.