در سر راه خیالش
مراسم یادبود هنرمندان درگذشته سال 92 با عنوان «در سر راه خیالش» پنجشنبه 15 اسفند در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.
  Next