یک دهه ویدئوآرت
نمایشگاه مروری بر یک دهه ویدئوآرت در ایران 15 تا 21 دی ماه در نگارخانه های خانه هنرمندان ایران برپا شد.